UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE 
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA
 

PREDAVANJE / RADIONICU

"PROCJENA - TEMELJ EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIH PROGRAMA"

Predavač: prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak

 

     Razne vrste i tipovi procjena mogu doprinijeti dobrobiti onih koje se procjenjuje samo ako su dobro odabrani, dobro primijenjeni, razvijeni u kontekstu sustavnog planiranja i ako ih se dobro koristi i interpretira. U obrnutom slučaju, procjena djece i edukacijsko-rehabilitacijskog programa može imati obostrano negativne posljedice. Dobro planirana i uspješna procjena može unaprijediti poučavanje. Nužna je za provođenje svakog edukacijsko-rehabilitacijskog programa, jer osigurava bolje ishode za svako dijete s TUR/ osobu s invaliditetom. Dosadašnja praksa u provođenju probira, procjene i/ ili dijagnostike, ne reflektira jedinstvenost dostupnih informacija o tome kako ih dobro provesti.

     Procjena stoga zaslužuje punu pozornost s obzirom na svrhu njezinog provođenja i mjesta u većem sustavu unutar kojeg se provodi.

    Uspješan sustav procjene mora biti višestruko usklađen i jedinstven. Horizontalno, s edukacijsko-rehabilitacijskim programom, kurikulumom, tehnikama poučavanja, standardima učenja i razvoja i mora biti usmjeren na podržavanje razvoja djetetovog znanja i vještina u svim razvojnim domenama. Vertikalno na svim razinama sustava, u razumijevanju ciljeva učenja i razvoja, kao i svrhe procjene i načina njezinog korištenja. Mora biti i razvojno usklađen te uzeti u obzir sve što se zna o tijeku razvoja djetetovih vještina i razumijevanja, kao i o znanjima, sposobnostima i razumijevanju, koji su potrebni za napredak u svim stadijima procesa učenja.

Prijave izvršiti do 21.06.2024. preko poveznice ovdje.
Predavanje će se održati 24.06.2024. (ponedjeljak) u 18:00 sati  ONLINE

Ovdje se možete prijaviti za predavanje.

 

UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE 
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA
 

PREDAVANJE / RADIONICU

"ASISTIVNA TEHNOLOGIJA – ISKUSTVA UVOĐENJA
KABINETA ZA ASISTIVNU TEHNOLOGIJU"

Predavačica : INES DELZOTTO, mag.rehab.educ.

Predavanje pruža zanimljiv uvid u specifične izazove koji su se javili tijekom formiranja Kabineta za AT/AAK, s kojima se i danas susreću mnoge ustanove i organizacije.

Polaznici će imati priliku čuti o strategijama koje osiguravaju kvalitetnu provedbu usluga asistivne tehnologije.

Prijave izvršiti do 24.05.2024. preko poveznice ovdje.
Predavanje će se održati 27.05.2024. (ponedjeljak) u 18:00 sati  ONLINE

Ovdje se možete prijaviti za predavanje.

UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE 
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA
 

PREDAVANJE / RADIONICU

"NASILJE UČENIKA I NJIHOVIH RODITELJA NAD NASTAVNICIMA"

Predavači: Mirjana Dragoslavić dr.sc. i Vesna Bilić dr.sc.

U školama su u novije vrijeme sve učestaliji nesporazumi, napetosti i sukobi između učenika i njihovih nastavnika i stručnih suradnika te roditelja i nastavnika koji ponekad eskaliraju i prerastu u nasilje.

Stoga je cilj ovoga izlaganja, proširiti spoznaje o fenomenu nasilja nad nastavnicima koje su počinili učenici i njihovi roditelji i pri tome analizirati pojavne oblike, raširenost, povode, rizične čimbenike i posljedice.
Prevalencijski podaci pokazuju da su nastavnici izloženi različitim oblicima nasilja (verbalnim, fizičkim, relacijskom, elektroničkom).
Nezadovoljstvo ocjenama i percipirane nepravedne reakcije nastavnika na ponašanje djeteta, temeljne su točke sukoba i najčešći povodi napada roditelja na nastavnike, a viktimizaciji doprinosi i neki individualni obiteljski, školski i kontekstualni čimbenici rizika.
Doživljeno nasilje ostavlja ozbiljne posljedice na fizičko i mentalno zdravlje, ugrožava sigurnost i profesionalnu dobrobit nastavnika i stručnih suradnika, a to se reflektira na ozračje, odnose i ukupno funkcioniranje škole, ali i na dobrobit i uspjeh učenika
Zaključno se ukazuje na potrebu suzbijanja ovog ozbiljnog i nedovoljno istraženog problema u školama.

Prijave izvršiti do 26.04.2024. preko poveznice ovdje.
Predavanje će se održati 29.04.2024. (ponedjeljak) u 18:00 sati  ONLINE

Ovdje se možete prijaviti za predavanje.

UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE 
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA
 

PREDAVANJE / RADIONICU

"RAD NA SEBI – avantura osobne promjene"

Predavačica: Ljubica Uvodić-Vranić, specijalistica psihologije rada

         Psihologinja Ljubica Uvodić-Vranić  ima više od 50 godina radnog iskustva na raznim psihološkim poslovima. 20.2.2024. napunila je veliku dvoranu Lisinski govoreći o ljubavi.

           Rad na sebi prikazat će se teoretski i praktično. U prvom dijelu će se objasniti kojih pet pretpostavki psihičkog zdravlja moramo kod sebe prepoznati i njegovati ili usvojiti kao svoj izazov u čuvanju svojeg psihičkog zdravlja. Objasnit će se pet ključnih pojmova: njegovanje samopouzdanja , emocionalno punjenje, aktivno življenje u fizičkom i psihičkom smislu, čuvanje granica i razvijanje odnosa s barem jednom osobom od povjerenja.

         U drugom djelu sudionici će naučiti prvu od devet vježbi opuštanja.  

         Oba dijela predavanja imaju podlogu u dvije od 11 autoričinih knjiga, Avantura osobne promjene - za odrasle koji žele još rast i Devet vježbi opuštanja na kauču 

   Sudionici će biti pozvani da postave pitanja na koja će predavačica Ad hoc odgovoriti.

Prijave izvršiti do 17.03.2024. preko poveznice ovdje.
Predavanje će se održati 20.03.2024. (srijeda) u 18:00 sati  ONLINE

Ovdje se možete prijaviti za predavanje.

UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE 
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA
 

PREDAVANJE / RADIONICU

"Priprema razvoja službi podrške za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama u RH kroz osnaživanje stručnjaka (standardizacija skala procjene (Skale SER-R I SER-S) emocionalnog razvoja osoba s intelektualnim teškoćama"

Predavačice: Ljilja Ivankovič, mag.rehab.educ -  Arka Korablja
                   Biljana Acan, mag.rehab. educ – Arka Korablja

Do danas nema organizirane skrbi za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj niti stručnjaka koji su se specijalizirali za ovo područje.
    U navedenu svrhu pokrenut je višegodišnji projekt u suradnji različitih partnera iz Hrvatske i Belgije. Glavni cilj projekta je osnaživanje stručnjaka u Hrvatskoj za pružanje podrške osobama s intelektualnim teškoćama u području mentalnog zdravlja i stvaranje uvjeta za razvoj službi podrške kroz primjenu integrativnog pristupa em. prof. dr. Antona Došena. Uz osnovne informacije o projektu i kontekstu u kojem je nastao, tijekom izlaganja bit će prezentirane glavne faze projekta i njegove aktivnosti.

    Prva faza projekta usmjerena je na osiguravanje dostupnosti SED-R 2 (Morisse & Došen 2016.) i SED-S (Sappok i sur., 2016.) skala za procjenu emocionalnog razvoja osoba s intelektualnim teškoćama te provedbu psihometrijskog istraživanja.

     Druga faza je razvoj programa edukacija za primjenu navedenih skala u skladu s razvojnim pristupom.

   Treća faza projekta usmjerena je na stvaranje mreže stručnjaka u Hrvatskoj, senzibiliziranje javnosti te stvaranje pravnih uvjeta za pružanje podrške u području mentalnog zdravlja osobama s intelektualnim teškoćama u skladu s njihovim bazičnim emocionalnim potrebama.

   Poseban naglasak tijekom izlaganja usmjerit će se na proces standardizacije skala procjene emocionalnog razvoja osoba s intelektualnim teškoćama koji je u tijeku (skale SER-R 2 i SER-S) i potrebu izgradnje mreže stručnjaka u Hrvatskoj u području mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama.

Prijave izvršiti do 24.02.2024. preko poveznice ovdje.
Predavanje će se održati 27.02.2024. (utorak) u 18:00 sati  ONLINE

Ovdje se možete prijaviti za predavanje.