UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE 
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA
 

PREDAVANJE / RADIONICU

"Izazovi srednjoškolskog obrazovanja
učenika s teškoćama u razvoju"

Predavač: Đana Baftiri, mr. sc. prof. defektolog

      U predavanju se razmatraju različiti preduvjeti inkluzije u redovnim srednjim školama koji trenutno nisu zadovoljeni u dovoljnoj mjeri. Škole su najčešće bez podrške edukacijskog rehabilitatora koji bi trebao  učeniku s teškoćama biti glavni oslonac u školovanju. Uključivanje učenika s teškoćama u srednjoškolsko obrazovanje je ponekad praćeno različitim otežavajućim čimbenicima što otežava njihovu prilagodbu te nameće potrebu za intenzivnom, pravovremenom, kvalitetnom i sveobuhvatnom podrškom. S ciljem prevencije ranog napuštanja školovanja potrebno je na vrijeme prepoznati učenike koji su u povećanom riziku i osmisliti odgovarajuću podršku na individualnoj razini.

      Kako bi učenik u srednjoj školi bio uspješan, neophodno je  usklađivanje primjerenih oblika školovanja sa sposobnost  –ma, interesima, znanjem i vještinama učenika u odnosu na zahtjeve tržišta rada. Kvaliteta i ishodi srednjoškolskog obrazovanja utječu na socijalni položaj pojedinca i društva u cjelini. Nije dovoljno samo uključiti učenike s teškoćama u razvoju u redovne srednje škole i programe bez odgovarajućih oblika podrške jer je time onemogućeno ostvarivanje njihovih prava na primjereno obrazovanje i uspješno uključivanje u društveni život i svijet rada.

Prijavljeni članovi UERGZIZŽ na svoju mail adresu  dobit će poveznicu za uključenje  u  predavanje.

Prijave izvršiti do 31.03.2021. preko poveznice ovdje. Svi prijavljeni će dobiti link na kojem mogu prisustvovati online predavanju uživo. Predavanje će se održati 31.03.2021. (srijeda) u 18:00 sati ONLINE.

Ovdje se možete prijaviti za predavanje.