UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE 
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA
 

PREDAVANJE / RADIONICU

"KREIRANJE INDIVIDUALNIH EDUKACIJSKIH PROGRAMA S MJERLJIVIM SPECIFIČNIM CILJEVIMA"

Predavač: Martina Celizić, mag.rehab.educ.

         Djeca i mladi sa višestrukim teškoćama predstavljaju heterogenu populaciju učenika koji imaju specifične odgojno-obrazovne potrebe koje je potrebno uzeti u obzir prilikom kreiranja edukacijskog programa. Individualni edukacijski plan ističe prioritete potreba učenika u odnosu na zahtjeve specifičnog okruženja kako bi se osigurala smislenost i olakšala generalizacija vještina.

        Ovim predavanjem dati će se pregled pristupa u planiranju Individualnog edukacijskog programa za učenike s višestrukim teškoćama i njegove sastavnice.

       Osim procesa kreiranja funkcionalnih, specifičnih, relevantnih, mjerljivih ciljeva važno je voditi računa na koji način se oni implementiraju u svakodnevne aktivnosti pa će predavanje obuhvatiti i primjer njihove implementacije u okruženju ustanove.

Prijavljeni članovi UERGZIZŽ na svoju mail adresu  dobit će poveznicu za uključenje  u  predavanje.

Prijave izvršiti do 26.09.2022. preko poveznice ovdje. Svi prijavljeni će dobiti link na kojem mogu prisustvovati online predavanju uživo. Predavanje će se održati 28.09.2022. (srijeda) u 18:00 sati ONLINE.

Ovdje se možete prijaviti za predavanje.