UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE 
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA
 

PREDAVANJE / RADIONICU

"Uključivanje psa u nastavni proces"

PREDAVAČ: IVA KOVAČIĆ,prof.def.,Sl pedagog i MARIJA  KIRINIĆ, dipl.def.

     U okviru predavanja biti će prikazan primjer dobre prakse uključivanja psa u nastavni proces. Kroz interakciju sa terapijskim psom potiče se razvoj pažnje i koncentracije, razvoj motorike, koordinacije pokreta, razvijaju se komunikacijske vještine, potiče se učenje kroz igru te usvajanje apstraktnih pojmova.

   Nastavne jedinice predviđene planom i programom, osmišljene od strane učitelja, uključuju psa i podrazumijevaju aktivnu interakciju učenika sa psom. Sve  aktivnosti osmišljene su s ciljem poticanja kognitivnih aspekata u sklopu edukativnih procesa kod djece, a pas je poput  katalizatora za učenje i poučavanje.

 

Predavanje će se održati 17.04.2019. godine / srijeda / u  18.00 sati
u prostoru OŠ "Nad Lipom

Zagreb, Ulica nad lipom 13

 

Molimo Vas da svoje mjesto rezervirate na ovom linku.